Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του ιστότοπου διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους. Η επιχείρησή μας θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας που θα έρθουν σε γνώση της, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών θα λαμβάνει χώρα μόνο για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της, προς τούτο δε ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης της ιστοσελίδας. Εφόσον δεν ληφθεί αντίθετη εντολή, δικαιούται η επιχείρησή μας να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και για λόγους διαφημιστικής προβολής και προώθησης από απόσταση.

Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Χρήστες του ιστότοπου που είναι ανήλικοι, δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν.

Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους. Κάθε χρήση του ιστότοπου κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρεία μας με την επωνυμία «ΜΑΝΤΩ Ο.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο ΜΑΝΤΩ που εδρεύει στην Πάρο, Παροικιά Πάρου, τηλ. +30 22840 22635 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας mandoparos@gmail.com, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας της Ιστοσελίδας και του E-Shop.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, η Εταιρεία μας καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») που συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται, όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και το E-Shop της.

Περιγραφή Επεξεργασίας

Ι. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ E-SHOP

Η ιστοσελίδα μας, https://manto.gr, φιλοξενεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης των προϊόντων μας (E-Shop), μέσω του οποίου σας παρέχουμε τη δυνατότητα να αγοράζετε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τα προϊόντα μας.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΣΚΟΠΟ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, που μας παρέχετε μέσω του E-SHOP, για τη διαχείριση της πώλησης των προϊόντων ή/και την παροχή των υπηρεσιών μας, την επικοινωνία και ενημέρωση σας σε σχέση με τα προϊόντα που παραγγείλατε, το στάδιο εκτέλεσης της παραγγελίας σας, τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που παραγγείλατε, την αποστολή των προϊόντων, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την Εταιρεία, την πραγματοποίηση επιστροφών και την παροχή εγγυήσεων και τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, π.χ., φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Σας ζητάμε τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση της πώλησης των προϊόντων μας, δηλαδή:

• Όνομα (υποχρεωτικό)

• Επίθετο (υποχρεωτικό)

• Όνομα Εταιρίας (προαιρετικό)

• Διεύθυνση τιμολόγησης (υποχρεωτικό)

• Διεύθυνση αποστολής, εάν είναι διαφορετική (υποχρεωτικό)

• Τηλέφωνο (υποχρεωτικό)

• Διεύθυνση email (υποχρεωτικό)

• Όνομα μέλους (username) εφόσον εγγραφείτε στο Ε-Shop μας. (υποχρεωτικό)

• Κωδικό πρόσβασης (login password), εφόσον εγγραφείτε στο Ε-Shop μας. (υποχρεωτικό)

• Επιλογή τρόπου καταβολής πληρωμής (υποχρεωτικό)

Τα ανωτέρω στοιχεία, είναι τα επιβαλλόμενα για την τιμολόγηση των προϊόντων μας, βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, την αποστολή τους μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών, καθώς και για να μπορούμε να σας ενημερώσουμε για την πορεία της παραγγελίας σας, τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που παραγγείλατε και την αναμενόμενη προθεσμία παράδοσης αυτών.

Η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών και πληρωμής σας. Για την πληρωμή της παραγγελίας σας, μεταβαίνετε σε ασφαλές περιβάλλον πληρωμών του συνεργαζόμενου με εμάς πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο διαχειρίζεται την επεξεργασία και η εκτέλεση των πληρωμών με πιστωτική κάρτα, με ασφάλεια και με δική του αποκλειστικά και μόνον ευθύνη.

Η Εταιρεία μας λαμβάνει ηλεκτρονικά, μόνο επιβεβαίωση της εξόφλησης της παραγγελίας σας. Για τις δε, επιστροφές χρηματικών ποσών που γίνονται προς τις πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες μας, υπεύθυνο για την σχετική επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι αποκλειστικά και μόνον το συνεργαζόμενο με εμάς πιστωτικό ίδρυμα.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης και επιστροφής χρημάτων, που έχετε καταβάλει με αντικαταβολή, θα πρέπει να μας παράσχετε την συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που θα μας χορηγήσετε με την υποβολή του αιτήματος επιστροφής.

ΣΕ ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, που της χορηγείτε μέσω του E-Shop, αποκλειστικά για την εκπλήρωση της συμβατικής μας σχέσης (πώληση προϊόντων) και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που πηγάζουν από το νόμο, π.χ., φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά..

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Όταν τοποθετείτε μια παραγγελία προϊόντων μας, η Εταιρεία μας υποχρεούται να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα σας, για δέκα χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές (φορολογικές) και συμβατικές υποχρεώσεις μας.

Εάν δεν πραγματοποιήσετε παραγγελία και απλά εγγραφείτε στο Ε-Shop μας, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι να μας ενημερώσετε για την επιθυμία σας να διαγράψετε τον λογαριασμό σας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η εταιρεία μας μπορεί να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών της, σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας, όπως συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα για την επεξεργασία πληρωμών με χρήση κάρτας, συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες για την μεταφορά και την παράδοση των προϊόντων μας σ’ εσάς που παραγγείλατε, εταιρείες φιλοξενίας και διαχείρισης Ιστοσελίδας, εταιρείες παροχής ασφαλούς αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων σας.

Επιπλέον, μπορεί να γνωστοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, όταν τέτοιου είδους γνωστοποίηση επιβάλλεται για την συμμόρφωσή μας με μια νομική υποχρέωση στην οποία είμαστε υποκείμενοι.

Οι γνωστοποιήσεις των προσωπικών σας δεδομένων προστατεύονται από κατάλληλα μέτρα προστασίας με σύναψη ειδικών συμφωνιών, με τις οποίες επιβάλλουμε στους υπεργολάβους, προμηθευτές μας και τρίτους παρόχους υπηρεσιών, να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε, μέσω του Ε-Shop μας, αποθηκεύονται ασφαλώς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα και Γερμανία) και δεν πραγματοποιούμε διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η ιστοσελίδας μας και το E-Shop μας χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TLS, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλα τα Δεδομένα που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένου, του ονόματος, του κωδικού και της διεύθυνσης σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως χρήστη λογαριασμού είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password). Κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία σας, σας παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) της Εταιρείας. Κατά τα ίδια πρότυπα, σας δίδεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας σας (Password) όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό σας είστε ο ίδιος και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του κωδικού από τρίτα πρόσωπα.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της ALPHA BANK και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΙΙ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στο https://manto.gr, υπάρχει ενότητα επικοινωνίας με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΣΚΟΠΟ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Προκειμένου να διαχειριστούμε και να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας, πληροφορίες χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή όπου η δημοσιοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

ΣΕ ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα, με βάση της συγκατάθεσή σας που μας παρέχετε με την επικοινωνία μαζί μας.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η Εταιρεία μας υποχρεούται να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα σας, για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα ή αίτημά σας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η εταιρεία μας μπορεί να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών της, σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σας για λογαριασμό μας, για παράδειγμα (ενδεικτικά αναφέρονται), συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα (ALPHA BANK) για την επεξεργασία πληρωμών, συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες για την μεταφορά και την παράδοση σε εσάς των προϊόντων μας που παραγγείλατε, εταιρείες φιλοξενίας και διαχείρισης Ιστοσελίδας, εταιρείες παροχής ασφαλούς αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων σας.

Επιπλέον, μπορεί να γνωστοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, όταν τέτοιου είδους γνωστοποίηση επιβάλλεται για την συμμόρφωσή μας, με μια νομική υποχρέωση στην οποία είμαστε υποκείμενοι.

Οι γνωστοποιήσεις των προσωπικών σας δεδομένων προστατεύονται από κατάλληλα μέτρα προστασίας με σύναψη ειδικών συμφωνιών, με τις οποίες επιβάλλουμε στους υπεργολάβους, προμηθευτές μας και τρίτους παρόχους υπηρεσιών, να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ:

Έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε και να ζητάτε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία μπορεί να κατέχουμε. Αν διαπιστώσετε ότι είναι ανακριβή ή ελλιπή, μπορείτε να ζητήσετε να τα τροποποιήσουμε ή να τα ενημερώσουμε.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε παράσχει σε ηλεκτρονική μορφή και να διαβιβάσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα στην υπηρεσία άλλου υπεύθυνου επεξεργασίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ:

Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε την προσωρινή ή οριστική διακοπή επεξεργασίας όλων ή ορισμένων από τα προσωπικά δεδομένα σας, όπου:

α) δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά χρειάζεστε τα εν λόγω δεδομένα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή

β) έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία που δικαιολογείται από λόγους νόμιμου συμφέροντος (βλ. παρακάτω), εν αναμονή της επαλήθευσης ως προς το εάν έχουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους για να συνεχίσουμε την επεξεργασία ή

γ) η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας.

δ) αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων μέχρι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε ή να επαληθεύσουμε την ακρίβεια τους.

Στις ως άνω περιπτώσεις, θα προβαίνουμε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποκλειστικά κατόπιν συγκατάθεσης σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ:

Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, εκτός αν μπορούμε είτε να επιδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή όπου χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Ανάλογα με την περίπτωση, δικαιούστε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν την ανάκληση της. Έτσι αν π.χ. επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας απενεργοποιώντας την αντίστοιχη εναλλαγή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ:

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση καθώς και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για προωθητικούς σκοπούς. Εάν έχετε αντίρρηση, οφείλουμε να διακόψουμε την επεξεργασία, εκτός αν μπορούμε είτε να επιδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή όπου χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Έχετε δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε μία απόφαση, η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ:

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον δίκαιο. Το δικαίωμα σας αυτό μπορείτε να το ασκήσετε απευθυνόμενοι στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ε-mail: contact@dpa.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαίωμα σας, για να ασκήσετε αυτά ή αν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +30 22840 22635 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας mandoparos@gmail.com .

Λάβετε υπόψη ότι μπορούμε να ζητήσουμε την πιστοποίηση της ταυτότητας σας και διατηρούμε το δικαίωμα να σας επιβάλλουμε ένα τέλος, όπου επιτρέπεται από το νόμο, για παράδειγμα εάν η αίτηση σας είναι προδήλως αβάσιμη ή υπερβολική. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα σας εντός των χρονικών ορίων που θέτει ο νόμος.

Η παρούσα πολιτική θα ανανεώνεται και θα επικαιροποιείται κατά διαστήματα βάσει της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. H παρούσα έκδοση, συντάχθηκε στις 10/10/2022.

Πολιτική Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της λειτουργίας του manto.gr, τη σωστή περιήγηση σου, την εύκολη σύνδεσή σου και την ομαλή μετακίνησή σου στις επιμέρους σελίδες του. Παράλληλα τα cookies μας επιτρέπουν να σου παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σου.

Επίσης, τα cookies μας βοηθούν να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, πώς περιηγούνται και που δυσκολεύονται. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε συνεχώς να βελτιστοποιούμε τη λειτουργία του e-shop και να αντιμετωπίζουμε τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν.

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δική σου αγοραστική εμπειρία, τη δομή και το περιεχόμενο του manto.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)

ΦΕΚ 3313Α/12.12.2012

Τιμές Προϊόντων

Φροντίζουμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς και εναρμονισμένες με τον έντυπο τιμοκατάλογό μας. Ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί και θα σας επιστρέψουμε στο ακέραιο κάθε ποσό που έχετε πληρώσει. Δεν υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας).

Διαδικασία Παραγγελίας

Σκοπός μας είναι η εξυπηρέτηση σας μέσα από μια απλή, γρήγορη, ασφαλή και ευχάριστη διαδικασία συναλλαγής και παραγγελίας με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Επιλέγετε το προϊόν που θέλετε και κάνετε «κλικ» στο σχετικό εικονίδιο «Αγόρασέ το» προκειμένου να αγοράσετε το είδος που σας ενδιαφέρει και να το προσθέσετε στο καλάθι σας.
2. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε είδη τα οποία θα θέλατε κάποια στιγμή στο μέλλον να αγοράσετε και να τα τοποθετήσετε στην λίστα επιθυμιών σας (wish list). Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να δημιουργήσετε παραγγελία μέσα από την λίστα επιθυμιών σας.
3. Κατά τη διαδικασία της αγοράς υπάρχουν αναλυτικά τα βήματα που σας καθοδηγούν για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
4. Μετά την παραγγελία σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email (στο email που μας έχετε υποδείξει) είτε μέσω τηλεφώνου για να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας. Εάν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας, η παραγγελία παραμένει εκκρεμής για μία εβδομάδα. Αν παρέλθει άπρακτη η άνω περίοδος η παραγγελία σας θα ακυρώνεται αυτομάτως.
5. Αποδεκτές είναι οι παραγγελίες οι οποίες γίνονται από την Ελλάδα και κατ’ επέκταση αποστολές εμπορευμάτων γίνονται μόνο εντός της Ελλάδας. Η παραγγελία αποστέλλεται στη διεύθυνση που ο πελάτης έχει υποδείξει, με μέσα που το κατάστημα ΜΑΝΤΩ έχει επιλέξει. Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται εντός 3 (τριών) εργασίμων ημερών. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα παραλαβής της παραγγελίας σας από το κατάστημά μας.

Επιστροφές

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σας δίνει την δυνατότητα επιστροφής και αντικατάστασης των προϊόντων που αγοράσατε λόγω μη φυσικής παρουσίας σας κατά την αγορά.

ΔΕΝ επιστρέφονται, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων που παραλάβατε θα πρέπει να μας αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση mandoparos@gmail.com ή τηλ επικοινωνίας 22840 22635 περιγράφοντας το αίτημα επιστροφής και θα λάβετε απάντηση μας.

Οι επιστροφές και αντικαταστάσεις προϊόντων μπορούν να γίνουν μόνο εάν πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Η επιστροφή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας σας.
  • Το προϊόν(ντα) να είναι άθικτο(α) και να μην έχουν χρησιμοποιηθεί.
  • Το προϊόν(ντα) θα πρέπει να ακολουθούνται από όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (απόδειξη λιανικής πώλησης, Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο, κτλ). Όλα τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον αποστολέα.

Όλα τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον αποστολέα.

Αντικατάσταση προϊόντων

Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί αλλαγή προϊόντος θα πρέπει η επιστροφή προς εμάς να έχει την ένδειξη ”Χρέωση Παραλήπτη”. Εμείς μόλις παραλάβουμε το δέμα σας, θα προχωρήσουμε στην αλλαγή του και η αποστολή της παραγγελίας θα επιβαρυνθεί με 4€ έξοδα αποστολής.

Ελαττωματικά προϊόντα

Αν το προϊόν είναι ελαττωματικό τότε μπορεί να γίνει είτε αντικατάσταση με το ίδιο προϊόν, είτε αγορά ισόποσης αξίας, είτε επιστροφή χρημάτων. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας κοινοποιηθεί. Η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 5 ημερών από την ημέρα που το κατάστημα μας θα παραλάβει τα προϊόντα. Στην επιστροφή συνυπολογίζονται και τα μεταφορικά έξοδα που τυχόν πληρώθηκαν κατά την αρχική παραγγελία.

Ακύρωση Παραγγελίας

Για οποιαδήποτε ακύρωση παραγγελίας (ολικώς ή μερικώς) θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μέσω email στο: mandoparos@gmail.com. Η δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας, δίνεται μέχρι τη χρονική στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Οποιαδήποτε ακύρωση μετά το πέρας της χρονικής αυτής περιόδου, είναι αδύνατη.